Redzikowo, ul. Przemysłowa 14
76-200 Słupsk

AROPOL FS 1973

Opakowanie:

beczka 220 kg, hobok 50 kg, kontener 1100 kg, wiadro 10 kg, wiadro 20 kg, wiadro 5 kg


Żywica poliestrowa, tiksotropowana, przyspieszona, niskoreaktywna, o bardzo wysokiej przezroczystości.

  • HDT – 60-70 °C,
  • Lepkość w  23°C, Brookfield, cps – 200-300 mPas,
  • Czas żelowania w 20°C (1,5 % MEKP) – 15-30 min,
  • Pik egzotermiczny w 20°C – 125-145°C.


Opis produktu

AROPOL FS 1973 jest niskoreaktywną, nienasyconą żywicą poliestrową z dodatkiem przyspieszacza.

Żywica jest stabilizowana na UV, o wysokiej przezroczystości i bardzo słabym zabarwieniu, przeznaczona do transparentnych odlewów.

AROPOL FS 1973 używa się do produkcji obiektów dekoracyjnych, przypominających szkło. Może być barwiona na dowolny kolor. Aby uzyskać jednorodne wybarwienie konieczna jest całkowita rozpuszczalność barwnika w żywicy.

Zapytaj o produkt AROPOL FS 1973


* pola obowiązkowe