Redzikowo, ul. Przemysłowa 14
76-200 Słupsk

AROPOL S 604 TB

Opakowanie:

beczka 220 kg, hobok 50 kg, kontener 1100 kg, wiadro 10 kg, wiadro 20 kg, wiadro 5 kg


Żywica DCPD, tiksotropowana, przyspieszona o niskiej emisji styrenu, po zakończeniu sieciowania wykazująca dużą sztywność.

  • HDT – 85 °C,
  • Lepkość – Brookfield, wrzeciono 2 at 10 rpm. – 900 mPas,
  • Lepkość – Brookfield, wrzeciono 2 at 20 rpm. – 620 mPas,
  • Czas żelowania w 23°C (1,0 % MEKP) – 43 min,
  • Pik egzotermiczny w 23°C – 130°C.


Opis produktu

AROPOL S 604 TB jest sztywną, tiksotropowaną, przyspieszoną, średnio reaktywną nienasyconą żywicą poliestrową na bazie DCPD, charakteryzującą się niską zawartością styrenu.

Podstawowe zastosowania AROPOL S 604 TB:

  • Rolnictwo: urządzenia do zadymiania i nawadniania, silosy,
  • Motoryzacja: nadwozia, izotermy, zderzaki,
  • Przemysł: zbiorniki, rury, ekrany ochronne,
  • Morskie: jednostki pływające, szalupy.

Dodatkowe informacje

Opakowanie

beczka 220 kg, hobok 50 kg, kontener 1100 kg, wiadro 10 kg, wiadro 20 kg, wiadro 5 kg

Zapytaj o produkt AROPOL S 604 TB


* pola obowiązkowe